Ten wpis, to przyczynek do historii KS „Ożarowianka”.

historii Klubu Sportowego „Ożarowianka możemy przeczytać: „Za początek działalności KS „OŻAROWIANKA” przyjmuje się rok 1924, w którym powstała drużyna piłki nożnej o nazwie – Ożarowski Klub Sportowy „ZIELONI”. Pod tą nazwą piłkarze ożarowskiego Klubu występowali przez 4 lata.

W 1928 roku podjęto decyzję o przyjęciu nowej nazwy – Ożarowski Klub Sportowy „START”, pod którą piłkarze występowali również w czasie okupacji, uczestnicząc w konspiracyjnych rozgrywkach o mistrzostwo Warszawy między innymi z drużynami Znicza Pruszków, Błonianki z Błonia i Jedności Żabieniec. Po wojnie klub „START” reaktywował swoją działalność, rozgrywając mecz z Polonią Warszawa, w barwach której występowali m.in.: Odrowąż, Borucz, Szczepaniak, Brzozowski”.

ciąg dalszy tej historii brzmi:

„W 1950 r. klub przyjął nazwę „STAL” Ożarów, co miało związek z wstąpieniem klubu w struktury Zrzeszenia Metalowców „STAL”, organizacji działającej przy Związku Zawodowym Metalowców. Patronat nad klubem objęła Fabryka Kabli w Ożarowie Mazowieckim. Od tego roku datuje się powstanie innych sekcji sportowych: sekcji zapaśniczej oraz sekcji brydża sportowego.

W 1953 r. na terenie Ożarowa rozpoczęło działalność Koło Sportowe „UNIA” działające przy Hucie Szkła, związane z Federacją Sportową Unia, która funkcjonowała przy Związku Zawodowym Pracowników Przemysłu Chemicznego. Założycielami Unii byli: Aleksander Leżyński, Tadeusz Lipiński, Eugeniusz Kiedrowski, Jan Maik, Jan Adamiak oraz ówczesny dyrektor Huty Szkła Edward Wąchała. Unia posiadała wówczas drużynę piłki nożnej, która po dwóch latach awansowała do klasy B oraz utalentowaną drużynę piłki siatkowej.

W 1958 doszło do połączenia, działającego przy Fabryce Kabli Klubu „STAL” Ożarów oraz Koła Sportowego „Unia” działającego przy Hucie Szkła. Tym samym powstał jeden Klub Sportowy, który przyjął nazwę KS „OŻAROWIANKA”.

Okazało się, że członkowie Ożarowskiego Klubu Sportowego „START”, zwanego w skrócie O.K.S. „START” zajmowali się nie tylko graniem na boisku ale i graniem …na scenie.

I zostało to zauważone i opisane w przedwojennej prasie.

Echa Podmiejskie dwutygodnik informacyjno-społeczny poświęcony sprawom powiatu warszawskiego i błońskiego. Wydawany w latach 1930-1932 w Pruszkowie przez Stefana Szeppe. Bardzo podobny do wydawanego od 2016 roku bezpłatnego dwutygodnika Mocne Strony obejmującego zasięgiem dzielnice Warszawy Ursus, miasta Piastów i Pruszków, gminy Ożarów Mazowiecki i Michałowice.

Już 7 grudnia 1930 roku w wydaniu Ech Podmiejskich można było przeczytać jak obchodzono w Ożarowie 100. rocznicę Powstania Listopadowego.

W organizację akademii, która odbyła się 29 listopada 1930 roku, zaangażowane były:

 • Szkoła Powszechna (żona kierownika szkoły pana Stefana Adamczyka),
 • Szkoła Zawodowa Tkactwa (kierownik pan Władysław Wodzyński),
 • Orkiestra OSP Ożarów,
 • O.K.S. „START”.

Przebieg uroczystości zawarty jest w relacji reportera Tolka.

Członkowie Ożarowskiego Klubu Sportowego wykonali:

 • Deklamacja Wincenty Falfus,
 • Deklamacja M. Bińkowski (powinno być Michał Bieńkowski), bramkarz,
 • Wiersz Artura Oppmana „Krzyżyk z Olszynki”,
 • Kompozycja „Nic nam nie pozostało”,
 • Obraz sceniczny „Grób Nieznanego Żołnierza” Zofia Szepelska.
01-Echa-Podmiejskie-7-12-1930-nr-5-100-lat-Pow-List-Ozarow
Echa Podmiejskie: czasopismo informacyjno-społeczne poświęcone sprawom powiatu warszawskiego i błońskiego. R.1, 1930 nr 5 (7 XII), str. 3

Numer Ech Podmiejskich z 11 stycznia 1931 roku zapowiadał kolejną aktywność członków Klubu Sportowego „START”. Nie na boisku piłkarskim tylko na scenie.

Teatralny zespół amatorski złożony z członków O. K. S. „START” zapraszał czytelników na przygotowany spektakl komedii Moliera „Lekarz mimo woli” w reżyserii prezesa Klubu Sportowego pana K. Perkowskiego i członkini Klubu pani Zofii Szepelskiej.

Molier (właściwie Jean Baptiste Poqelin, 1622-1673) jest jednym z najsłynniejszych francuskich komediopisarzy. Obnażał w swoich sztukach hipokryzję, drwił z 5dewotów i megalomanów. Był świetnym obserwatorem, co widać w jego sztukach. Jest autorem m.in. „Skąpca”, „Szkoły żon”, „Mieszczanina szlachcicem” i „Chorego z urojenia”.

Treść i przesłanie utworu znajdziesz na blogu Literaturomania w tekście z 2015 roku.

02-Echa-Podmiejskie-11-01-1931-teatr-tylko
Echa Podmiejskie: czasopismo informacyjno-społeczne poświęcone sprawom powiatu warszawskiego i błońskiego. R.2, 1931 nr 1 (11 I), str.  3 i 4

Już miesiąc później 8 lutego 1931 roku Echa Podmiejskie zamieściły zdjęcie sportowo-teatralnej grupy w scenicznej charakteryzacji.

03-Echa-Podmiejskie-08-02-1931-teatr-zdjecie-O-K-S-Start1
Echa Podmiejskie: czasopismo informacyjno-społeczne poświęcone sprawom powiatu warszawskiego i błońskiego. R.2, 1931 nr 3 (8 II), str. 3

Oraz relację z przedstawienia teatralnego przygotowanego przez Klub Sportowy i wystawionego dwa razy w dniu 18 stycznia 1931 roku.

Oprócz reżyserii, prezes Klubu pan Perkowski wcielił się w główną postać drwala, który został lekarzem.

Redaktor gazety chwalił Wincentego Falfusa, Stanisławę Fiutówną, panów Woźniaka, Adolfa Rytowskiego i L. Pozdniakowa. Podkreślił dobrą grę pani Zofii Szepelskiej i dobrze przez nią wykonane dekoracje do dwóch z trzech aktów sztuki.

Niektóre nazwiska znajdują się w historii na stronie KS „Ożarowianka”.

Celowo wymieniamy nazwiska aktorów – amatorów, bo pojawiają się one w Ożarowie Mazowieckim i współcześnie. Może czytelnicy odnajdą w relacjach o działalności O.K.S „START” swoich przodków.

04-Echa-Podmiejskie-08-02-1931-teatr-105-Echa-Podmiejskie-08-02-1931-teatr-2

06-Echa-Podmiejskie-08-02-1931-teatr-3

W tym samym numerze czasopisma z dnia 8 lutego 1931 roku znalazła się też informacja o Wielkim Balu Sportowców O.K.S. Start w sali Straży Ogniowej 7 lutego 1931 roku.

Reklamy tego przedsięwzięcia nie powstydziłby się bal organizowany współcześnie.

Zdaniem Muzeum szczególnie trafne jest określenie: „Bal ten będzie niezwykłym zdarzeniem w Ożarowie i okolicy. Toteż na ten bal wybierają się wszyscy!”. (pisownia uwspółcześniona)

07-Echa-Podmiejskie-08-02-1931-Bal-sportowcow-straz-1Wirtualne Muzeum oddaje odwiedzającym przyczynek do historii KS „Ożarowianka”. Jeśli ktoś z Państwa ma informacje o osobach występujących w tekście, zapraszamy do podzielenia się.

Oprócz powyższych ustaleń udało się znaleźć następujące informacje:

Zofia z Szepelskich Nastowa zamieszkała przy ulicy Majewskiego 2 w Ożarowie wystąpiła w 1950 roku o odtworzenie spalonego świadectwa ukończenia 8-klasowego Gimnazjum w Winnicy (dziś Ukraina). Świadectwo dojrzałości dla Zofii Szepelskiej urodzonej w 1908 roku w Starej Sieniawie na Podolu z Gimnazjum w Winnicy, do którego była przyjęta w 1917 roku a zwyczajny gimnazjalny egzamin dojrzałości typu humanistycznego zdała w czerwcu 1924 roku przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Macierzy Szkolnej.
Informacja w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Oświaty, rok 1950, nr 5, str. 7

Informacja z Ożarowa: pani Zofia Nastowa była nauczycielką, udzielała lekcji u siebie w domu ale też przychodziła do domu uczniów.

Prezes Ożarowskiego Klubu Sportowego „Start” pan K. Perkowski jest wymieniony w Roczniku Sportowym z roku 1934 w dziale opisującym skład Warszawskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej z siedzibą Warszawa, ul. Nowowiejska 2.
Informacja w Roczniku Sportowym z roku 1934, str. 406 

Stanisława Fiut urodzona w 1907 roku w Ożarowie. Po mężu Holewińska. Mieli jedną córkę Elżbietę. Pan Zygmunt Holewiński trafił na Pawiak a następnie do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu po denuncjacji drukarni, która była w jego domu. Wrócił do Ożarowa, pracował w OSP Ożarów, zmarł w wieku 91 lat. Stanisława z Fiutów Holewińska zmarła w wieku 82 lat. Obydwoje pochowani w grobie rodzinnym na Starych Powązkach (kw. 41, rz. 6, m. 28, 29).

Powiązane zdjęcia:

Ten post ma jeden komentarz

 1. Agnieszka

  Jak zawsze ciekawe informacje, podziwiam wnikliwość i dokładność przekazu. Zaskoczenie ten teatr amatorsko-sportowy. Gratuluję artykułu

Dodaj komentarz