Wirtualne Muzeum Ożarowa Mazowieckiego
to strona dotycząca historii miasta i gminy Ożarów Mazowiecki oraz gmin sąsiadujących. Naszym celem jest zgromadzenie w formie elektronicznej możliwie szerokiego rodzaju wiedzy, dokumentów, map, fotografii, opracowań, wspomnień, relacji oraz publikacji i prezentacja ich w Wirtualnym Muzeum. Na stronie znajdują się informacje o historii terenów wchodzących w skład miasta i gminy Ożarów Mazowiecki, o ludziach niegdyś tu mieszkających, o wydarzeniach z przeszłości, o obiektach i zakładach pracy, również o otaczającej nas przyrodzie. W miarę możliwości konfrontujemy miejsca „historyczne” z ich współczesnym wyglądem. Pokazujemy też ciekawe miejsca współcześnie istniejące.
Każdy może zaprezentować swoje zbiory na tej stronie.

Powiązane zdjęcia: