01-plan-Oltarzew

Działki na terenie Letniska Ołtarzew (dzisiaj Osiedle Ołtarzew w zachodniej części Ożarowa Mazowieckiego), jako część majątku ziemskiego Władysława Naimskiego, zostały zakupione przez rodzinę Kierbedziów w końcu XIX wieku. Pierwszego pomiaru gruntowego i podziału na działki dokonał w 1905 roku mierniczy przysięgły 2-klasy J. Eysymont.  Wytyczył  on 228 działek o powierzchni  najczęściej 4736 m², w tym jedną największą obejmującą park wraz z dworem i sadem owocowym o powierzchni  14,033 hektara (dzisiaj to teren Parku Ołtarzewskiego).  Całość wytyczonych i zmierzonych gruntów, wraz z regularną siatką ulic, obejmowała obszar 136,62 hektara, i położona była  pomiędzy szosą Poznańską (od południa), drogą Umiastowską (od zachodu), granicą wsi Kaputy (od północy) i granicą wsi Ożarów (od wschodu).

02-nr-83

Na czerwono zaznaczona działka nr 83, plan z 1905 roku

Działkę nr 83 zabudowaną i zamieszkałą, nabyli Helena i Jan Szypulscy, magistrowie farmacji, właściciele apteki.

03-Dom-Z.Leoniaka-ul.Sienkiewicza-10

Dom na działce nr 83, balkon od południa, rys. K. Stachurskiego

Działka ta położona jest przy zbiegu ulic Henryka Sienkiewicza i Marszałka Józefa Piłsudskiego (dzisiaj 1-go Maja), wejście od ul. Sienkiewicza nr 10.

04-20200220_121400

Dom na działce nr 83 od zachodu od ulicy 1-Maja dawnej Marszałka Józefa Piłsudskiego, stan na luty 2020 roku

20220121_151451-mn

A 21 stycznia 2022 roku pozostała tylko biała szafka przyłącza gazowego.

 

05-maj-2010-008

Fragment domu na działce nr 83 z zachowanym napisem Apteka, stan w mau 2010 roku

06-maj-2010-napis-apteka

Napis Apteka w języku rosyjskim, stan w maju 2010 roku

Ostatnim właścicielem działki i domu z napisem APTEKA w języku rosyjskim był Zbigniew Antoni Leoniak zmarły w 2012 roku.

Kazimierz Stachurski
Towarzystwo Miłośników Ołtarzewa, z historii ludzi, gruntów, parku i cmentarzy

P.S.

Apteka Hipolita Bujalskiego (docelowo róg Poznańskiej i Adama Mickiewicza) była w roku 1930 pierwszą w wolnej Ojczyźnie i patent na jej założenie opiewał na tereny od Warszawy do Błonia.

Powiązane zdjęcia:

Dodaj komentarz