W 1977 roku władze miasta podjęły decyzję o utworzeniu Miejsko –Gminnego Ośrodka Propagandy i Kultury w Ożarowie Mazowieckim. W styczniu 1978 roku rozpoczęto remont sali po nie istniejącym od 4 lat kinie „Venus”, które mieściło się w budynku przy ul. Konotopskiej. Już w połowie marca Ośrodek podjął działalność w swoich własnych pomieszczeniach. Praktycznie działalność swoją rozpoczął już od listopada 1977 roku organizując obchody Dnia Seniora i bal dla przodowników pracy w świetlicy CNOS-u. Mały ledwo widoczny budynek klubu „Uśmiech” był świadkiem wielu ciekawych imprez. Duża w tym zasługa kolejnych dyrektorów Ośrodka jak i władz miasta w prowadzeniu trudnej pracy kulturalnej.

00-Konotopska-usmiech_stary2

Pierwsza siedziba w budynku przy ulicy Konotopskiej.

 Pani Danuta Zawadzka, pierwszy dyrektor powołanego Miejsko –Gminnego Ośrodka Propagandy i Kultury urzędowała w latach 1977-1988  i prowadziła szeroką działalność kulturalną na terenie gminy. Pomimo działalności  klubu w jednej Sali, gdzie nieraz trzeba było zmieniać wystrój sali nawet kilka razy dziennie odbywały się liczne zajęcia i imprezy. Każdy z mieszkańców Ożarowa  mógł tu znaleźć coś dla siebie. Dzieci zapraszano na bajki, młodzież na dyskoteki, panie na kurs kroju i szycia a działkowiczów  na kursy warzywno-ogrodnicze. Odbywały się również próby zespołów muzycznych między innymi zespołu „Uśmiech”, który brał udział w licznych przeglądach, konkursach, oraz festynach organizowanych przez Ośrodek. Należy tu wspomnieć o 25 Ogólnopolskim Konkursie  Piosenki Radzieckiej w 1986 roku w Pruszkowie, gdzie zespół zajął II miejsce.

Plakat DK „ Uśmiech” zamieszczony w Informatorze Ożarowskim nr 46 z 1998 roku

Również wynajmowano salę zakładom na różne uroczystości np. 50 –lecie Fabryki Kabli, organizowano koncerty jak i tzw. „Wieczory Przyjaźni”, których współorganizatorami. były ożarowskie przedsiębiorstwa. Przyjeżdżali do nas goście z Kazachstanu, Baszkirii, ZSRR. Działały rożne sekcje zainteresowań jak muzyczna, taneczna, plastyczna oraz teatralna prowadzona przez instruktorów Zofię i Zbigniewa Wójcików. Przez długie lata  Wójcikowie prowadzili amatorską  grupę teatralną pod nazwą Teatr Bronisze, osiem grup  wiekowych, ponad 100 dzieci. Spektakle z Bronisz przez lata zdobywały nagrody na największym i najbardziej prestiżowym festiwalu dziecięcym w naszym kraju, na Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych „Dziatwa” w Łodzi  jak również za granicą promując gminę Ożarów Mazowiecki. Za swoje działania w roku 2008 zostali nagrodzeni Honorową Nagrodą „Felicja” Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki.

W tamtych latach zorganizowano pierwsze obchody Dni Ożarowa, które odbyły się w 1977 roku w 10 rocznicę uzyskania praw miejskich. Dni Dziecka i festyny z zabawami na dechach organizowano w Parku Ołtarzewskim a przy takich festynach pomagały finansowo  największe  przedsiębiorstwa na terenie gminy  Warszawska Huta Szkła „Polam” i  Fabryka Kabli.

W roku  1988  nastąpiła zmiana nazwy z  Miejsko –Gminnego Ośrodka Propagandy i Kultury w Ożarowie Mazowieckim, na Ośrodek Kultury „Uśmiech” Miasta i Gminy. Zmiany nastąpiły również w kierownictwie placówki. Kolejni dyrektorzy pani Elżbieta Dobrzyńska, pan Antoni Kwiek i Beata Frejnik prowadzili szeroką działalność kulturalną na terenie gminy Ożarów Mazowiecki. Chciałabym wymienić niektóre z ich działań, o których słyszałam i w niektórych też uczestniczyłam  jako pracownik Ośrodka Kultury „Uśmiech”.
 Pani dyrektor Elżbieta Dobrzyńska mogła pochwalić się zespołem folklorystycznym jak również pierwszym zespołem tańca nowoczesnego, dyrektor Antoni Kwiek był organizatorem pierwszego, 3.dniowego, majowego festynu z okazji obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja, połączonego z Dniem  Strażaka, rozgrywkami piłkarskimi na boisku  „Ożarowianki”  oraz festynem z loterią fantową, zorganizowanym na korcie koło  kotłowni. Przez długie lata w tym miejscu razem ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Ożarów” Ośrodek  Kultury „Uśmiech”organizował z dużym powodzeniem imprezy z okazji Dnia Dziecka. Pani Dyrektor Beata Frejnik  organizowała świetne Bale Sylwestrowe, które cieszyły się wielką popularnością wśród mieszkańców Ożarowa, miały swoich stałych bywalców i zdarzało się, że już w październiku nie można  było kupić zaproszeń oraz fajne dyskoteki, które prowadził  przez długie lata nasz niezastąpiony i lubiany przez młodzież ożarowską DJ  Darek Pepla.

Należy też wspomnieć o naszych Filiach, które w roku 1992 działały na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki: Filia Wolica działająca w pomieszczeniach SHR Wolica  pod okiem instruktorów – Anny Radomskiej i Wandy Orzechowskiej, Filia Macierzysz działająca pod okiem dyrektora szkoły pani Marii Skorni-Roszji oraz Filia Bronisze prowadzona przez  instruktora Zbyszka Wójcika. Filie prowadziły   zajęcia edukacyjne  i kulturalno – wychowawcze.

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych decyzją władz miejskich filie zostały zamknięte.

W 2005 roku Dom Kultury „Uśmiech” przeniósł się do  nowo wyremontowanego budynku po Warszawskiej Hucie Szkła,  przy ulicy Poznańskiej.

02-usmiech-budynek-031

02-DK-Usmiech

Dom Kultury „Uśmiech” przy ulicy Poznańskiej.

Usytuowany w centrum Ożarowa obiekt Domu Kultury stworzył  nowe możliwości  wykorzystania sal i pozwolił na stworzenie bardzo dobrych warunków do organizowania nie tylko imprez cyklicznych jak choćby coniedzielnych spektakli teatralnych dla dzieci ale również wystaw, wernisaży, koncertów i różnych spotkań. Obecne środki z budżetu w stosunku do tych z lat ubiegłych – przypomnę w 2003 roku  było to 204 tys. złotych, w 2009 już/ 900 tys./ a obecnie jest to kwota ponad 2 mln złotych, które pozwalają na rozszerzenie oferty i lepsze wykorzystanie nowej  bazy lokalowej, organizowanie większej ilości imprez plenerowych i zaproszenie znanych artystów nie tylko scen polskich ale i zagranicznych.

Bazą lokalową w roku 2005 dla naszych zajęć stałych  była Szkoła Podstawowa  w Płochocinie, siedziba Towarzystwa Miłośników Ołtarzewa, Przedszkole Publiczne nr 1 w Ożarowie Mazowiecki i Szkoła Podstawowa w Ołtarzewie ale od 2008 roku  Uchwałą Rady Miejskiej z dniem 1 stycznia powołana została Filia Domu Kultury „Uśmiech” z siedzibą w Józefowie przy ul. Fabrycznej.

03-jozefow-004 

Filia DK „Uśmiech” w Józefowie

Wyremontowany budynek naszej nowej Filii, – również w centrum miejscowości Józefów – stworzył nowe możliwości dla naszej statutowej działalności, a zajęcia ze szkoły zostały  przeniesione do nowej Filii.

Druga nasza filia została powołana  1 stycznia 2013 roku z siedzibą w Broniszach przy ul. Przyparkowej 15.

04-DSCN0677-Filia-Bronisze

04-DSCN0688-Filia-Bronisze

Filia DK „Uśmiech” w Broniszach

A w 2015 roku  w sierpniu  w ramach projektu „Poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej Gminy Ożarów Mazowiecki” powstał CIS „Przy Parku”.

dav

dav

Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”

CIS jest drugim miejscem działalności Domu Kultury „Uśmiech” na terenie miasta i gminy Ożarów Mazowiecki. CIS „Przy Parku” powstał, aby skupić wokół siebie ludzi aktywnych społecznie, wolontariuszy, animatorów lokalnych społeczności. Program jest na bieżąco tworzony na podstawie pomysłów mieszkańców, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych.

Realizowaliśmy i realizujemy swoje zadania statutowe poprzez organizowanie zajęć stałych, konkursów, bali dla dzieci, koncertów okolicznościowych, spotkań z ciekawymi ludźmi, wieczorków tanecznych dla seniorów oraz dla kombatantów, imprez plenerowych dużych –  takich jak Dni Ożarowa, Dożynki Gminne, Discopolowanie, jak również mniejszych jak Majówka Józefowska, Dzień Dziecka  oraz od 2021 roku „Ożarowska Scena Letnia”.

Ożarowska Scena Letnia 2021 i 2022

Każda oferta programowa zarówno w Domu Kultury, jak i Filii uwarunkowana jest możliwościami finansowymi instytucji ale dokładamy wszelkich starań aby propozycje zajęć i imprez wychodziły naprzeciw oczekiwaniom oraz potrzebom mieszkańców naszej Gminy. Lokalizacja naszych budynków przyczyniła się do  rozszerzenia naszej działalności  i stworzyła bardzo dobre warunki do  ich organizacji.

Mimo bliskości o wiele bogatszej w oferty kulturalne Warszawy staramy  się aby każdą naszą ofertą zajęć czy imprez zainteresować mieszkańców naszej Gminy.

Opracowanie i wybór zdjęć DK Uśmiech

Zapraszamy do galerii wybranych zdjęć z różnych lat działania DK „Uśmiech”.

Galeria 2021 i 2022 rok

Galeria 2018-2020

Galeria lata 2013-2017

Galeria lata 2009-2011

Galeria lata 2003-2008

 

 

Galeria zdjęć z różnych lat

Galeria starych zdjęć (do 2003 roku)

Powiązane zdjęcia:

Dodaj komentarz