Stefan Wołkow urodził się w Ołtarzewie 28 lipca 1904 roku. Mieszkał najpierw w Pilaszkowie i pracował jako robotnik dworski.

Stefan Wołkow odbywał służbę wojskową od 1925 roku.

01-Stefan-Wolkow-ksiazeczka-wojskowa-1

05-Stefan-Wolkow-ksiazeczka-wojskowa-2 06-Stefan-Wolkow-ksiazeczka-wojskowa-3

Książeczka wojskowa Stefana Wołkowa

Potem zamieszkał w Ożarowie, gdzie podjął pracę w Fabryce Kabli.

Stefan Wołkow ożenił się z Janiną z domu Pająk. Z Janiną miał trzech synów: Władysława (1927-1990), Tadeusza Stanisława (1932-2017) i Bolesława. Z drugiego małżeństwa urodził się w 1941 roku czwarty syn Stanisław .

04-Stefan-Wolkow1

Stefan Wołkow

Janina zginęła tragicznie w czasie powrotu do domu z pracy, potrącona przez samochód. Została pochowana na cmentarzu w Żbikowie.

Władysław i Tadeusz pochowani są na cmentarzu w Ołtarzewie, a Bolesław w Babicach.

Dwaj synowie Stefana, Władysław i Tadeusz, żona Władysława i córka pracowali w Hucie Szkła w Ożarowie. Huta prowadziła działalność od 1905 roku (zamknięcie w 2001 roku)

Stefan znalazł się w 1924 roku wśród założycieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie.

Właściciel Huty Szkła Kazimierz Ansgary Kamiński współfinansował budowę OSP Ożarów, szkoły, klubu sportowego i powstającej parafii.

W chwili wybuchu II wojny Światowej Stefan Wołkow miał 35 lat i trzech małoletnich synów z pierwszego małżeństwa oraz urodzonego w 1941 roku czwartego syna na utrzymaniu. Był też strażakiem OSP Ożarów.

02-Stefan-Wolkow-karta-meldunkowa-1 03-Stefan-Wolkow-karta-meldunkowa-2

Karta meldunkowa Stefana Wołkowa z 1940 roku potwierdzająca pracę w Fabryce Kabli

29 listopada 1939 roku na zebraniu (Władysław Wodzyński, Zygmunt Holewiński (kwatermistrz), Kazimierz Reicher (skarbnik), ks. Stanisław Wierzbica SAC)  u komendanta Straży Pożarnej Eugeniusza Kwiatkowskiego (komendant) zdecydowano o przystąpieniu do pracy konspiracyjnej i organizowaniu struktur podziemnych.

Powstała pierwsza w Ożarowie komórka Związku Walki Zbrojnej, która później weszła w skład Armii Krajowej – batalionu ożarowskiego pod kryptonimem „folwark Ryniewo”.

Strażacy brali udział w akcjach gromadzenia broni, amunicji i leków, przyjmowania zrzutów w Puszczy Kampinoskiej, kolportażu prasy podziemnej, łączności między komórkami AK.

Niestety w maju 1943 roku Niemcy rozpracowali (w wyniku zdrady) komórkę AK Straży  i rozpoczęły się rewizje i aresztowania. Rozstrzelani zostali Edmund Łazowski, Wacław Łuczak, Stanisław Pawelec, Kazimierz Reicher i Stefan Wołkow.

Nazwisko Stefana Wołkowa jest na tablicy pamiątkowej przy Krzyżu Strażackim w centrum Ożarowa.

07-20221205_121337-—-kopia

Krzyż Strażacki (ufundowany przez strażaków w 1947 roku) na rogu Poznańskiej i Strażackiej w Ożarowie Mazowieckim

08-tablica-przy-krzyzu-strazackim-—-kopia

Tablica przy Krzyżu Strażackim na skrzyżowaniu Poznańskiej z ulicą Strażacką

23 kwietnia 1948 roku Zarząd Okręgu Wojewódzkiego w Warszawie Związku Straży Pożarnych przyznał pośmiertnie druhowi Stefanowi Wołkow znak dziesięcioletniego stażu w Straży Pożarnej w Ożarowie.

09-Bytner

Wirtualne Muzeum Ożarów Mazowiecki dziękuje Grażynie Bytner, wnuczce Stefana Wołkowa za przekazane informacje i udostępnione materiały.

 

 

Powiązane zdjęcia:

Ten post ma jeden komentarz

Dodaj komentarz