Park Ołtarzewski
83 Downloads

Zdjęcia pokazują plan parku i różne jego zakątki. Stare zdjęcie pochodzi z 1943 roku i zostało wykonane przez pierwszego ożarowskiego fotografa Edwarda Pałuchę.