Przed WMOM trudne zadanie. Przedstawienie osoby rotmistrza Reklewskiego, który od 1928 roku był mieszkańcem osiedla Ołtarzew, opiera się głównie na analizie Dzienników Oficerskich.

Wszystkich, którzy mogliby uzupełnić wiedzę o Stanisławie Reklewskim zapraszamy.

Rotmistrz Stanisław Reklewski urodził się 28 czerwca 1892 roku (choć w Roczniku Oficerskim z 1932 roku figuruje data 26 czerwca 1890). Miejsce jego urodzenia jak i rodzice nie są znani. Z dużym prawdopodobieństwem możemy napisać, że rodzina pochodzi z Małopolski a nazwisko Reklewski pojawia się w takich miejscowościach jak Nowy Targ, Limanowa, Rogi. Wiadomo natomiast, że był absolwentem gimnazjum księży jezuitów w Chyrowie. Jednej z najznamienitszych szkół II RP. Zdał tam maturę (była wymagana do otrzymania stopnia oficerskiego.

Zakład naukowo-wychowawczy ojców Jezuitów w Chyrowie przed 1939 rokiem. Zdjecie z wikipedii.

Zakład Naukowo-Wychowawczy Ojców Jezuitów w Chyrowie – klasztor oraz placówka naukowa, ze szkołą o statusie gimnazjum, założona i prowadzona przez jezuitów w Chyrowie k. Przemyśla w latach 1886–1939. Chyrowski zakład naukowo wychowawczy uważany był czasach II Rzeczypospolitej za czołowe męskie gimnazjum w Polsce.

Zakład ten nawiązywał do tradycji Akademii Połockiej działającej już od 1580 i prowadzonej przez jezuitów od 1820 funkcjonującej Akademii Tarnopolskiej. Został założony z inicjatywy księży: Mariana Ignacego Morawskiego (1845–1901) i Henryka Jackowskiego (1834–1905). W 1883 jezuici zakupili majątek Franciszka Topolnickiego w Bąkowicach pod Chyrowem k. Przemyśla w zaborze austriackim. W 1886 został tam otwarty Zakład Naukowo-Wychowawczy Ojców Jezuitów. Jesienią roku 1918 stanowił kwaterę kompanii Stanisława Maczka, co opisał w swoich pamiętnikach.

Więcej przeczytasz pod linkiem.

 

Zachowało się sprawozdanie Zakładu z lat szkolnych 1914/15 i 1915/16.
Znajdziemy w nim porucznika Stanisława Reklewskiego, który poszedł na I wojnę światową, która wybuchła pod koniec lipca 1914 roku, w szeregach armii austriackiej.

Okładka sprawozdania Kolegium jezuickiego w Chyrowie z lat 1914/15 i 1915/16.

 Wykaz profesorów i byłych uczniów gimnazjum w Chyrowie służących w armii austriackiej w I wojnie światowej.

W tym wykazie jest też Władysław Reklewski ale nie mamy wiedzy kim był dla Stanisława.

Porucznik Stanisław Reklewski opuścił szeregi armii Austro-Węgier, gdy Polska rozpoczęła walkę o odzyskanie niepodległości.

W lutym 1919 roku został zatwierdzony w stopniu porucznika w 1 Pułku Strzelców Podhalańskich.

Rozkaz  zatwierdzający oficerów z byłej armii austriackiej na stanowiskach w Nowym Sączu w 1 Pułku Strzelców Podhalańskich. Zamieszczony w Almanachu Sądeckim nr ¾ R. XVI

W 1920 roku złożył swoją kartę kwalifikacyjną. Przy Wojsku Polskim pracowała Komisja Weryfikacyjna, która zbierała te karty i ustalała między innymi starszeństwo w wojsku, a od tego zależało wynagrodzenie żołnierza, jego kolejne awanse.

Wykaz oficerów, którzy nadesłali swe karty kwalifikacyjne, do Wydziału prac przygotowawczych, dla Komisji Weryfikacyjnej przy Departamencie Personalnym Ministerstwa Spraw Wojskowych. Rozkaz podpisany przez: Za Ministra, Spraw Wojskowych S o s n k o w s k i  m . p .Gen«rał-podporucznik. Przy nazwisku porucznika Reklewskiego literka A mówi nam, że przeszedł do Wojska Polskiego z armii austriackiej.

Według Rocznika Oficerskiego z 1923 roku miał przydział do Dowództwa Okręgu Korpusu X w Przemyślu. Był w stopniu kapitana awansem z dnia 1 czerwca 1919 roku i 50 lokatą.

Rocznik Oficerski 1923 rok. Stanisław Roman Reklewski oficer nadetatowy (n.e.) w III Dyonie Taborów, w Dowództwie Okręgu Korpusy X z siedzibą w Przemyślu (D.O.K. X)

W roku 1924 miał przydział do Departamentu II kawalerii w Szefostwie Administracji Armii, z 39 lokatą w korpusie kapitanów.

Rocznik Oficerski 1924 rok. Kapitan Stanisław Roman Reklewski ze starszeństwem od 1 czerwca 1919 roku z 39 lokatą z 10 Dyonu Taborów oddelegowany do Ministerstwa Spraw Wojskowych, Departament II Kawalerii.

W 1928 służył w Ministerstwie Spraw Wojskowych w Departamencie Artylerii i miał przydział do 10 szwadronu taborów z 31 lokatą w korpusie kapitanów.

Rocznik Oficerski 1928 rok. Kapitan Stanisław Roman Reklewski w kadrze oficerów 10 szwadronu taborów oddelegowany do Departamentu Artylerii Ministerstwa Spraw Wojskowych (10 szw. Tab, Dep. Art. M.S. Wojsk.). W tym dokumencie jest podana data urodzenia St. Reklewskiego 26 czerwca 1892 rok.

W sierpniu 1931 roku w dwumiesięczniku „Bellona” rtm. Stanisław Reklewski wspólnie z rtm. Janem Pawlickim opublikowali pracę „Służba taborowa na froncie wschodnim w okresie 1914-1915”.

Spis treści dwumiesięcznika Bellona z 1931 roku

W 1932 roku rtm. Stanisław Roman Reklewski służył w wydziale taborów oraz pojawia się informacja, że posiadał srebrny Krzyż Zasługi.

Rocznik Oficerski 1932 rok. Rotmistrz Reklewski przesunął się na pozycję 21 listy starszeństwa. Jest odznaczony srebrnym Krzyżem Zasługi (KZ.sr.) i pracuje w Wydziale Taborów Departamentu Intendentury Ministerstwa Spraw Wojskowych (wydz. Tab. Dep. Int. M.S.Wojsk.)

Znajdziemy też Stanisław Reklewskiego na portalu Bibliografia Małoposki.

 

Rotmistrz Stanisław Roman Reklewski w Ołtarzewie

Rotmistrz Reklewski był właścicielem siedmiu działek w Kolonii Ołtarzew. Tylko jedna z nich, na rogu ulic Kościuszki i Parkowej była zabudowana. Zbiorcza działka jest zaznaczona na mapie z 1928 roku a pan Reklewski jest w zbiorach pana Zbigniewa Leoniaka na liście jednych z pierwszych właścicieli.

Prezentujemy późniejszą mapę inwentarzową sporządzoną przez Niemców w 1943 roku z zaznaczonym Stanisławem Reklewskim jako właścicielem.

Działka pana Reklewskiego zajmuje prawie cały kwartał ograniczony ulicami Parkową, Marszałka Piłsudskiego (obecnie 1 Maja) Mickiewicza (po właczeniu w 1967 roku Ołtarzewa do Ożarowa zmieniono jej nazwę na Mazowiecka) oraz Tadeusza Kościuszki.

Rotmistrz mieszkał ze swoim adiutantem Władysławem Tlałką (1910-1990), który pochodził ze wsi Malec koło Oświęcimia. Do dziś przedstawiciele rodu Malec zamieszkują licznie tamte okolice.

Stanisław Reklewski zapisał swoją posiadłość rodzinie Tlałków. Zamieszkiwali ją żona adiutanta Maria (1910-2000), dwaj synowie: Stanisław (1944-1969) i Tomasz (1939-2007) i dwie córki: Grażyna (mieszka na Jelonkach) i Maria (mieszka w Kozienicach). Córki sprzedały działkę. Stary dom rozebrano a deweloper już postawił pierwsze segmenty.

Zdjęcie Google z 2019 roku. Działka jest zadrzewiona i widoczny jest jeszcze dom Stanisława Reklewskiego i rodziny Tlałków.

A tak wyglądał dom rotmistrza Stanisława Reklewskiego i rodziny Tlałków przed rozbiórką

 Dom rotmistrza Stanisława Reklewskiego i rodziny Tlałków w Ołtarzewie przed rozbiórką. Drzewa zostały wycięte i odsłoniły bryłę domu. Zdjęcie udostępnione przez panią Agnieszkę Wichert

Według posiadanych przez nas informacji rotmistrz Stanisław Reklewski zmarł krótko po wojnie lub pod jej koniec.

Pani Zofia Głodkowska wspomina, że państwo Tłałkowie udostępnili dom rotmistrza Reklewskiego na szpital powstańczy a właściwie punkt opatrunkowy. Podobnie dr Janusz Orsik wymienia tę placówkę jako szpital (Walka mieszkańców Ożarowa i okolic z okupantem w latach 1939-1945, ISBN 83-89241-35-8, rok 2006).

Tak wygląda narożnik zachodni skrzyżowania ulic T. Kościuszki i Parkowej

Narożnik zachodni skrzyżowania ulic T. Kościuszki i Parkowej widziany od ulicy Kościuszki

Prosimy naszych czytelników o pomoc w uzupełnieniu tej biografii.

 

Powiązane zdjęcia:

Dodaj komentarz