Został nim profesor Stefan Moszczeński, ostatni właściciel majątku Bronisze.

Jego dziadek Józef Moszczeński w 1841 roku nabył majątek i dla jego administrowania przeniósł się do Bronisz z powiatu lipnowskiego w Wielkopolsce.

Inicjatorem nadania nazwy parkowi był sołtys Bronisz, pan Andrzej Sagan. Przedstawił propozycję na zebraniu sołeckim we wrześniu 2022 roku. Uzyskała ona poparcie mieszkańców sołectwa.

Delegacja z panem sołtysem przedłożyła wniosek o nadanie imienia parkowi na spotkaniu z przewodniczącym Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Ożarowa Mazowieckiego, radnym, panem Sławomirem Kowalskim. Do wniosku dołączono pismo akceptujące propozycję od właścicieli parku, firmy „PlantiCo hodowla i nasiennictwo ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o. Przedłożono też krótki biogram profesora Stefana Moszczeńskiego przygotowany przez panią Ewę Marczyńską.

17 listopada 2022 roku odbyła się sesja Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim, na której odbyło się głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy parkowi w Broniszach. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie, nadając nazwę „ Park im. prof. Stefana Moszczeńskiego”. Postać prof. Stefana Moszczeńskiego przybliżył wszystkim zebranym Jan Mikołajczyk, radny z Bronisz.

Prof. Stefan Moszczeński
(1871-1946)

Stefan Moszczeński urodził się 24.05.1871 roku w Broniszach w zasłużonej dla Polski rodzinie Moszczeńskich herbu Nałęcz. Dom rodzinny był kolebką patriotyzmu, gdzie umiłowanie Ojczyzny i sprawa Polski były najważniejsze. Ojciec Bolesław przekazywał historię, a matka Maria uczyła dzieci modlić się za Polskę. Edukację rozpoczął w gimnazjum w Krakowie, następnie studiował matematykę i rolnictwo w Uniwersytecie w Wiedniu. W 1894 roku ożenił się z Urszulą Mierzyńską, córką właściciela majątku Wąsosze k. Konina, gdzie mieszkał przez pierwsze lata małżeństwa i administrował dobrami Piotrkowice.. Po śmierci ojca w 1900 r. przeniósł się do Bronisz, gdzie przejął zarząd nad rodzinnym majątkiem. W 1908 roku został mianowany wykładowcą na Wydziale Rolniczym Towarzystwa Kursów Naukowych w Warszawie, następnie utworzył Zakład Ekonomiki Gospodarstw Wiejskich, któremu przewodniczył przez 37 lat. Brał udział w tworzeniu Wyższej Szkoły Rolniczej, a następnie SGGW. W marcu 1919 roku  Stefan Moszczeński został mianowany profesorem zwyczajnym SGGW, gdzie kierował  Katedrą Wydziału Ogrodniczego. Był twórcą szkoły matematycznej w ekonomice rolnictwa, a jego praca naukowa zaowocowała powstaniem nowej dziedziny: agroekonometrii.  W bogatym dorobku profesora znajduje się ponad 100 prac i publikacji naukowych z dziedziny ekonomii rolnictwa. Prof. Stefan Moszczeński przez 40 lat swojej pracy wykształcił wielu wybitnych naukowców oraz setki rolników. W czasie okupacji brał udział w tajnym nauczaniu zorganizowanym na SGGW. Po wojnie w 1945 roku w  związku z wprowadzeniem Reformy Rolnej został wyrzucony ze swojego majątku w Broniszach. Prof. Stefan Moszczeński zmarł 10 lipca 1946 roku przebywając w Zakładzie Doświadczalnym SGGW w Żelaznej k. Skierniewic, pochowany został w grobowcu rodzinnym na cmentarzu w Żbikowie.

                                                                Ewa Marczyńska

Literatura: Kamiński Daniel Moszczeński Stefan (1871-1946), twórca ekonomii rolnej, Centralna Biblioteka Rolnicza, Warszawa 2015.

Zdjęcie pochodzi z wystawy o profesorze  przygotowanej przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, którą mamy nadzieję wkrótce gościć w Broniszach w siedzibie filii DK „Uśmiech” z inicjatywy SH Wirtualne Muzeum Ożarów Mazowiecki.

Akt chrztu Stefana Moszczeńskiego z 1874 roku w dokumentach metrykalnych parafii w Żbikowie, podpisany przez jego ojca Bolesława Moszczeńskiego. Stefan Moszczeński urodził się 24 maja 1871 roku w Broniszach

Przedstawienie propozycji na zebraniu sołeckim 15 września 2022 roku

Grób rodziny Moszczeńskich w Żbikowie

Dziadek Józef Moszczeński i jego wnuk Stefan Moszczeński

Rodzice Stefana: Bolesław Moszczeński i jego żona Maria Kleofa z Milewskich oraz siostra Stefana, Maria z Moszczeńskich, żona Wiktora Bogdani

 

Płyta ufundowana przez uczniów profesora Stefana Moszczeńskiego w 1971 roku, w setną rocznicę jego urodzin

 

Powiązane zdjęcia:

Ten post ma 3 komentarzy

 1. Robson

  Doskonała inicjatywa, raduję się…..

 2. Andrzej

  A może jeszcze napiszecie od kogo nabył ten majątek… Bo Bronisze, jak zresztą i pobliskie Strzykuły były skonfiskowane przez Rosjan zaraz po Powstaniu 1831 roku. Prawowitymi właścicielami byli Szymanowscy i Turnowie. Te dwa patriotyczne rody nie dość, że utracili majątki
  i zdrowie walcząc o Polską z zaborcą, to jeszcze teraz, po latach nawet ich nie upamiętniono …
  Natomiast Moszczeńscy kupili majątek albo od carskiego generała, albo od pośrednika… Wstyd !

  1. G L-Z

   Szanowny panie, myślę, że Moszczeńscy nie mają się czego wstydzić. Kupili na licytacji majątek, który był w rodzinie. Tak się składa, że Aleksander Melchior Korwin-Szymanowski był mężem Konstancji Bielickiej, rodzonej siostry Nepomuceny z Bielickich Moszczeńskiej.
   Mieszkańcy Bronisz są dumni, że park będzie miał patrona, który urodził się w Broniszach, ma ogromne zasługi w dziedzinie związanej z rolnictwem, a który został źle potraktowany przez PRL
   Jeśli dysponuje pan wiedzą i materiałami dotyczącymi rodziny Szymanowskich i Turnów związanymi z ziemią ożarowską, to zapraszamy do publikacji na łamach Wirtualnego Muzeum. Zaznaczam, że pracujemy pro publico bono. Pozdrawiam

Dodaj komentarz