Pani Marianna Żurawińska z domu Bytner urodziła się 27 maja 1916 roku w Ożarowie w domu, który stał na posesji położonej wzdłuż ulicy Floriana od Poznańskiej do Ożarowskiej.

W 2012 roku żyła jeszcze 18 lat młodsza siostra. Pani Marianna miała czterech braci, którzy już nie żyją. Z jednym z nich pracowała w rodzinnym gospodarstwie. Jeden opuścił Ożarów i osiadł na Lubelszczyźnie, kolejny przeszedł z armią gen Władysława Andersa szlak bojowy aż do bitwy pod Monte Cassino i wrócił w 1947 roku do Polski z Wielkiej Brytanii, czwarty osadzony w obozie w Treblince został wywieziony na roboty do Austrii, ale też udało mu się przeżyć i powrócić do Ożarowa.

Pani Marianna wychowała dwójkę dzieci: syna i córkę. Syn Zygmunt związał się z Warszawą a córka Regina Krupniewska była nauczycielką i dyrektorką Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim.

Ma czworo wnucząt i pięcioro prawnuków, którzy związali swoje życie z Warszawą. Wracają tu często, bo ponad 120 – letnie trwanie rodziny pani Marianny Żurawińskiej w Ożarowie zobowiązuje.

Pani Marianna Żurawińska zmarła w październiku 2017 roku w wieku 101 lat.

G L-Z

Źródło:

  • Informator Ożarowski, MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI ISSN 1733-9413, 11-12/64-65 2016,
  • Misericordia Biuletyn Sanktuarium Miłosierdzia Bożego maj 2012

Na starym zdjęciu w naszej galerii widać dom pani Marianny Żurawińskiej i fragment posesji.

Otoczonego bzami domu  Marianny Żurawińskiej już nie ma – postawiono w tym miejscu budynek mieszkalny z pasażem handlowym przy ulicy Floriana.

Powiązane zdjęcia:

Dodaj komentarz