W 2016 roku, po dwóch latach starań od 75 rocznicy erygowania parafii w Ożarowie z siedzibą w Ołtarzewie postawiono w miejscu pierwszego kościoła parafialnego kapliczkę poświęconą patronowi powołanej parafii, św. Stanisławowi Kostce.

W Parku Ołtarzewskim, w kaplicy mieszczącej się we dworze rodziny Kierbedziów dwa tygodnie przed wybuchem II wojny Światowej bp Stanisław Gall erygował parafię pod wezwaniem św. Stanisława Kostki.

27 listopada 2016 roku odbyła się w Ołtarzewie uroczystość poświęcenia kapliczki św. Stanisława Kostki. Uroczystości rozpoczęła Msza św. o godzinie 12:00 w kościele MB Królowej  Apostołów. Następnie kapłani, klerycy, parafianie i goście wyruszyli procesyjnie do zabytkowego Parku  Ołtarzewskiego, gdzie została erygowana parafia. Aktu poświęcenia dokonał prowincjał pallotynów ks. Józef Lasak SAC. W uroczystości uczestniczyli proboszczowie parafii MB Królowej Apostołów w Ołtarzewie oraz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego -bezpośredniego spadkobiercy założonej przed wybuchem II wojny światowej parafii św. Stanisława Kostki. Wśród pomysłodawców upamiętnienia powstania parafii należy wymienić ówczesnego ks. proboszcza Jana Latonia SAC i pana Leszka Tokarczyka. Projekt kapliczki wykonał pan Antoni Filipowicz. Figurę świętego wyrzeźbił artysta Bartosz Kenar z Zakopanego. Tydzień przed uroczystością parafianie otrzymali przygotowaną przez pana Leszka Tokarczyka i pięknie wydaną ulotkę z krótką historią parafii. Warto jeszcze wymienić  mistrza stolarskiego pana Tadeusza Żurawskiego, który pięknie wykonał drewnianą kapliczkę oraz Pracownię Kowalstwa Artystycznego pana Zbigniewa Gumkowskiego z Ursusa, z której pochodzi krzyż wieńczący kapliczkę. Kapliczka jest oświetlona.

 

Budowa Kapliczki

 

Poświęcenie kapliczki

Majowe pod kapliczką

 

 

Powiązane zdjęcia:

Ten post ma jeden komentarz

Dodaj komentarz