Figura stoi w Józefowie na placu przed wjazdem do dawnej cukrowni wybudowanej przez rodzinę Janaszów w 1865 roku.

Została wystawiona  z okazji jubileuszu 25.lecia funkcjonowania zakładu o czym świadczy napis:

XXV 1865-1890

Z drugiej strony kolumny umieszczona jest tablica z napisem:

Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy pracujecie

Cap. Mat.11,28

To nieco skrócony zapis słów pana Jezusa z Ewangelii św. Mateusza, rozdział 11, wers 28:
„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy pracujecie i jesteście obciążeni, a ja was ochłodzę” (w tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka).

Rzeźba Chrystusa Błogosławiącego, postument i kolumna zostały wykonane z piaskowca i wapienia. Autorem rzeźby jest Bolesław Syrewicz, o czym świadczy podpis z datą wykonania:

Syrewicz 1890

Figura otoczona jest metalowym ogrodzeniem.

Obiekt w całości (postument, kolumna, figura wykonane z piaskowca i wapienia) pokryty był nawarstwieniami brudu i mikroflory (zazielenienie powierzchni). Występowały spękania fug, zaczernienia dokonanych wcześniej (w 2008 roku) uzupełnień, utrącony został, najprawdopodobniej przez spadającą gałąź palec rzeźby.

Tak wyglądał obiekt przed renowacją.

Figura Chrystusa Błogosławiącego w Józefowie została odremontowana dzięki zainteresowaniu lokalnych władz samorządowych.

Tak wygląda po remoncie.

Znalazłem wykonawców i pomogłem w realizacji prac.
Moje działania wiążą się z podjętą przeze mnie misją ratowania kapliczek, figur i krzyży w gminie Ożarów Mazowiecki.
Staram się pomóc w znalezieniu wykonawców, w wyborze właściwych technologii, w sprawdzeniach dokumentów, własności, sporządzeniu dokumentacji czy nadzoru nad pracami.
Pierwszym obiektem była figura Chrystusa w Józefowie.
To piękna rzeźba artysty rzeźbiarza, profesora Bolesława Syrewicza (1835-1899). Gmina może być dumna, że posiada dzieło artysty, który wykonał popiersie Fryderyka Chopina do Ogrodu Luksemburskiego w Paryżu i kilkadziesiąt popiersi nagrobnych i monumentalnych rzeźb na Cmentarzu Powązkowskim i na cmentarzach w Polsce.

inż. Paweł Zdanowicz

 

Bolesław Syrewicz (1835-1899) polski artysta rzeźbiarz.

Był twórcą płaskorzeźb, medalionów, popiersi wielu osobistości historycznych i współczesnych oraz pomników nagrobnych w Warszawie i w Lublinie. Kształcił się u malarza i rysownika Jana Feliksa Piwarskiego, w latach 1851–1857 studiował w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, następnie podjął naukę w Berlinie, Monachium i Rzymie.  Od 1867 prowadził pracownię rzeźby na Zamku Królewskim w Warszawie.

Źródło:

Wikipedia,

Internetowy Polski Słownik Biograficzny

 

Cukrownia „Józefów” – w Józefowie, zbudowana w 1865 przez rodzinę Janaszów.

Od 1875 roku własność Towarzystwa Akcyjnego Cukrowni i Rafinerii „Józefów”, przy czym kierownictwo Spółki nadal sprawowała rodzina Przeworskich. Statut Spółki opublikowany w Nr 271 Monitora Polskiego z dnia 24 listopada 1931 r.

W 1938 r. siedziba zarządu znajdowała się przy ul. Trębackiej 15, a zakłady w Płochocinie. Na czele stał zarząd w składzie: Maurycy Przeworski (prezes), dr Jerzy Przeworski, Roman Przeworski, dr Józef Landau, Alfred Przeworski, Tadeusz Przeworski. Dyrektorami byli Maurycy Przeworski (administracja) oraz Bolesław Peretjatkowicz. Kapitał zakładowy wynosił 4,86 mln zł, podzielonych na 5,4 tys. akcji na okaziciela o nominale 900 zł każda. Produkowano kryształ biały i rafinadę – w sezonie 1936/1937 50 129 q. Plantacje obejmowały 1392 ha.

Była pierwszą cukrownią dyfuzyjną na ziemiach polskich i jedną z pierwszych w świecie. Od 1881 posiadała oświetlenie elektryczne (jedno z pierwszych w europejskich zakładach przemysłowych), do końca XIX wieku należała do największych i najnowocześniejszych cukrowni w Królestwie Polskim. Na przełomie 1874 i 1875 wyprodukowała ok. 2 tys. ton cukru rafinowanego, w latach 1911–1914 średnio ok. 6 tys. ton, podobnie w okresie międzywojennym. W roku 1947 częściowo spłonęła. Po odbudowaniu do roku 1956 działała jako Mazowieckie Zakłady – producent gliceryny.
Następnie po rozbudowie instalacji działa jako Warszawskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego i Drożdżowego produkując drożdże, rektyfikat i – od 1972 r. – wódkę. Kolejny etap to Mazowieckie Zakłady Przemysłu Spirytusowego i Drożdżowego POLMOS spółka akcyjna.

Szczegółowe kalendarium znajdziesz w Informatorze Ożarowskim nr 7 z 1995 roku.

 

 

 

 

Powiązane zdjęcia:

Dodaj komentarz