Stowarzyszenie Historyczne Wirtualne Muzeum Ożarów Mazowiecki udostępnia, za zgodą autorki, publikację, która została wydana w 2009 roku. To monografia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Umiastowie. Nosi ona tytuł „Jest taka szkoła…”.

To dzieło pani Grażyny Pytkowskiej, nauczycielki w tej szkole od 1981 roku a od 2000 roku dyrektorki placówki.

Historia szkoły sięga czasów przedwojennych. Oficjalnie jest liczona od wybudowania staraniem mieszkańców Umiastowa, Pogroszewa, Kaput i Kręczek oraz władz powiatowych murowanej szkoły (tylko parter z powodu braku funduszy). Nowa szkoła została otwarta 18 lutego 1958 roku a jej patronem został Adam Mickiewicz.

Autorka, miedzy innymi, opisuje wizytę w szkole w Umiastowie w 1975 roku pedagogów – uczestników międzynarodowego spotkania Wychowawców Freinetowców (Célestin Freinet 1896-1966) w Płocku: byli to pedagodzy z 14 krajów świata: Polska, Francja, Hiszpania, Portugalia, Holandia, Belgia, Republika Federalna Niemiec, Niemiecka Republika Demokratyczna, Włochy, Bułgaria, Węgry, Jugosławia, Algieria, Tunezja. Gości przywitali nauczyciele i uczniowie. Dzieci mówiły o swojej pracy, odpowiadały na pytania, oprowadzały po szkole i terenie przyszkolnym. Rozmowy prowadzono przy pomocy tłumacza”.

Znamienna jest opinia o szkole wyrażona przez ministerialne władze oświatowe po próbie likwidacji klasy IV w placówce w roku szkolnym 1979/80 roku i walce mieszkańców o zachowanie dotychczasowej organizacji szkoły. Opinię tę przytacza autorka książki pani Grażyna Pytkowska na podstawie zachowanych dokumentów: „szkoła tutejsza dopracowała się własnego systemu dydaktyczno-wychowawczego. Założeniem jej jest nauka i wychowanie przez pracę. Nauczyciele nie kierują się nakazami i zakazami. Rola ich polega na kierowaniu pracą dzieci, umożliwianiu dostępu do różnych źródeł wiedzy, opiekowaniu się całokształtem ich prac. Starają się stworzyć szkołę – dom, rekompensować braki środowiska. Jest to szkoła kształcąca, wychowująca, opiekuńcza”.
Opisana przez panią Grażynę Pytkowską historia Szkoły Podstawowej w Umiastowie pokazuje, że do dnia dzisiejszego jest to szkoła twórcza i innowacyjna, mająca szczęście do zaangażowanych pedagogów.

Mamy nadzieję, ze lektura udowodni Państwu to stwierdzenie.

Prezentację książki przygotował Piotr Michalczyk

Kliknij w obrazek

Umiastów

Powiązane zdjęcia:

Dodaj komentarz