Na terenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Jana Zamoyskiego 21/23 w ogrodzie przed domem stoi figura Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus na lewym ramieniu w prawej ręce trzymającej berło królewskie.

01-MB-u-urszulanek-figura

Figura wysokości 145 cm ustawiona jest na postumencie w kształcie kolumny ośmiobocznej wysokości 220 cm. (wraz z głowicą i bazą). Kolumna zakończona jest głowicą o tym samym kształcie lecz poszerzonym w stosunku do kolumny o kilka centymetrów.

02-MB-u-urszulanek-3

03-MB-u-urszulanek-2

20210902_110456-wpis
Figura Matki Bożej z Dzieciątkiem w ogrodzie przy Domu Sióstr Urszulanek w Ołtarzewie

Figura wykonana jest z betonu formowanego przez artystę rzeźbiarza ręcznie techniką dłutowania w betonie. Kolumna z bazą i głowicą wykonana z betonu zbrojonego stalą.

Dokładnej daty wykonania ani imienia i nazwiska autora nie udało się ustalić.  Można przypuszczać, że obiekt powstał w latach 1950-1951.

Udało się ustalić datę poświęcenia figury, było to 26 sierpnia 1951roku. W Kronice parafii św. Stanisława Kostki w Ołtarzewie, bo taki tytuł miała wówczas parafia mająca siedzibę w Ożarowie (jeszcze bez przymiotnika Mazowiecki) przy ulicy Poznańskiej w drewnianym baraku, ksiądz Emilian Skrzecz w Kronice parafialnej pod powyżej podaną datą na stronie 38 zapisał:

,,Poświęcenie figury M.B.    Tegoż dnia o godzinie 6 po południu Ks. E. Skrzecz poświęcił figurę M.B. przed kaplicą Sióstr Urszulanek w Ołtarzewie Kolonii”.

04-poswiecenie-figury-z-kroniki-parafialnej

Fragment Kroniki Parafialnej parafii św. Stanisława Kostki w Ożarowie (obecnie Archidiecezjalne Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim)

Udokumentowana data poświęcenia figury pozwala przypuszczać, że autorami bądź projektantami obiektu mogli być prof. Wojciech Aleksander Durek i pani Mazurkiewicz- Pawłowska, którzy w tych latach pracowali przy wystroju wnętrza kościoła seminaryjnego księży Pallotynów w Ołtarzewie oraz we współpracy wykonali figurę Matki Bożej stojącą przed kościołem. (Tę informację znalazłem w pracy seminaryjnej p.t. TREŚCI IDEOWE WYSTROJU PLASTYCZNEGO KOŚCIOŁA SEMINARYJNEGO W OŁTARZEWIE napisanej przez ówczesnych kleryków R. Domański i R. Zarzycki pod kierunkiem księdza Franciszka Mąkini).

Podana w Kronice parafialnej data poświęcenia pozwala określić wiek figury na siedemdziesiąt lat. Stan techniczny figury można określić jako bardzo dobry. Ostatni remont został wykonany we wrześniu 2013 roku przy okazji remontu elewacji budynku głównego i polegał na oczyszczeniu z glonów i porostów oraz malowaniu całości farbami renowacyjnymi odpornymi na glony i algi.

Figura Matki Bożej pozostała w moich wspomnieniach z lat dziecinnych. Z opowieści moich rodziców i jak przez mgłę z własnej pamięci przedstawia mi się obraz. Po raz pierwszy przy pomocy siostry Danuty Magdaleny Pawlak (1914-1996) założyłem komżę ministranta przed przygotowaniem do wręczenia kwiatów J.E. Ks. Biskupowi wizytującemu dom Sióstr Urszulanek. Miałem wtedy pięć lat i byłem przedszkolakiem a opiekunką w przedszkolu była siostra Danuta.  Kwiaty wręczałem przy nowej figurze Matki Bożej. To wspomnienie udało się osadzić w realnej dacie, którą odnalazłem we wspomnianej już kronice parafialnej.

05-1952-wizytacja-bp-W-Majewski-kronika-par1

Wizytacja kanoniczna ks. bp Wacława Majewskiego 20-21 września 1952 roku. Przybycie księdza biskupa. Zdjęcie wykonane przez pana Feliksa Kietzmanna, organistę parafii ożarowskiej.

06-1952-wizytacja-bp-W-Majewski-kronika-par2

Wizytacja kanoniczna ks. bp Wacława Majewskiego 20-21 września 1952 roku. Przybycie księdza biskupa. Zdjęcie wykonane przez pana Feliksa Kietzmanna, organistę parafii ożarowskiej.

Ksiądz proboszcz Emilian Skrzecz w opisie pierwszej kanonicznej wizytacji parafii Ożarowskiej, której dokonał J.E. Ks. Biskup Wacław  Majewski w dniach 20-21 września 1952 roku zapisał na stronie 45 dotyczącej drugiego dnia wizytacji: ,,Ks. Biskup zakończył wizytację cmentarza i udał się do kaplicy Sióstr Urszulanek w Ołtarzewie. O godzinie 4 po południu powitany przez Ks. Kapelana – pallotyna i Siostry Urszulanki, Ks. Biskup wszedł do kaplicy, wygłosił naukę, udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. W refektarzu Ks. Biskup spożył podwieczorek i o godzinie 4.45 po południu udał się do kościoła parafialnego”.

1_07-str-45-bp-Waclaw-Majewski-u-Urszulanek-1952-rok

 

Fragment Kroniki Parafialnej parafii św. Stanisława Kostki w Ożarowie

Dla dzieci wracających do domu z przedszkola miejsce pod figurą Matki Bożej jest doskonałym tłem do pamiątkowego zdjęcia.

08-Dzieci-przed-Wielkanoca-2011.04.20

Przed Wielkanocą. Zdjęcie z 20 kwietnia 2011 roku.

2021.09.04-25-lat-cudu-2
4 września 2021 roku siostry urszulanki ćwiczą śpiew pod figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem przed Mszą św. w 25 rocznicę cudu uratowania życia Daniela Gajewskiego za wstawiennictwem błogosławionej (ówcześnie) Urszuli Ledóchowskiej.

inż. Paweł Zdanowicz

Powiązane zdjęcia:

Ten post ma 3 komentarzy

  1. Katarzyna

    Przepiękna figura.

  2. Jarosław

    taka sama figura znajduje sie obok kościoła Świętej Urszuli Ledóchowskiej w Łodzi

Dodaj komentarz