Kapliczka Pana Jezusa Frasobliwego w Pilaszkowie stoi obecnie za barierą stalową ogradzającą chodnik nowo wybudowanego ronda na skrzyżowaniu tras Święcice – Zaborów i Pogroszew- Leszno przez Wąsy, w północno zachodniej strefie ronda. Krzyżują się tu ulice Nowowiejska i Zaborowska.

01-20181127_132634-Frasobliwy-Pilaszkow
Kapliczka z figurką Chrystusa Frasobliwego w dniu 27.11.2018 r.a po budowie ronda

Kapliczka jest usytuowana na terenie parafii rzymskokatolickiej św. Antoniego w Łaźniewie w dekanacie błońskim archidiecezji warszawskiej. Nadzór nad parafią sprawują księża Orioniści.  Pilaszków podlega administracyjnie Urzędowi Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki powiat Warszawski Zachodni.     

W obecnym usytuowaniu nie wygląda na uszanowaną ani jako obiekt kultu, ani jako leciwy obiekt małej architektury, ani jako ozdoba krajobrazu wsi mazowieckiej. Kapliczka pochodzi z roku1882 lub1887 możliwe też, że z 1889 co pewnie udałoby się ustalić po oczyszczeniu z nałożonych warstw farb i zapraw.

20180925_111743
Data fundacji figury Chrystusa Frasobliwego

Fundatorem był Teodor Ostrowski, o czym świadczy wyryty w kamieniu napis wyłaniający się spod kilku warstw farb nałożonych amatorsko a obecnie mocno złuszczonych. Materiałem z jakiego wykonana jest figura Pana Jezusa Frasobliwego oraz zwieńczona gzymsem podstawa figury jest prawdopodobnie piaskowiec lub wapień pokryty grubą warstwą niebieskiej farby. Sama figura umieszczona jest w metalowej, oszklonej obudowie, która zdecydowanie wymaga wymiany a figura i podstawa fachowej renowacji oraz wykonania prac konserwatorskich. Istnieją fotografie z okresu przed przebudową skrzyżowania dróg, na których widzimy kapliczkę stojącą wśród zieleni kwiatów i  drzew usuniętych podczas budowy ronda.

02-Frasobliwy-Pilaszkow-z-Polskaniezwykla
Kapliczka z figurką Chrystusa Frasobliwego sprzed budowy ronda, portal Polska Niezwykła

 

Niezbędna jest zmiana usytuowania stojącej tuż za barierką kapliczki. Wskazane byłoby przesunięcie o 3-4 metry w kierunku północno – zachodnim, zbudowanie dojścia i wykonanie nasadzeń zieleni.

Należy ustalić właściciela terenu, na którym kapliczka jest obecnie usytuowana oraz rozpoznać możliwość przesunięcia na proponowany teren.

W książce autorstwa Pani Barbary Milanowskiej ,,Pilaszków 650 lat dziejów dworu i jego mieszkańców” na stronie 93 czytamy ,,Ciechanowski (ówczesny właściciel dóbr pilaszkowskich) w 1882 r. sprzedał pięć włók swojej ziemi, położonych w kierunku Borzęcina, hrabinie Mariannie Ostrowskiej – w ten sposób powstał folwark Ostrówek. W 1887 r. na rozstaju dróg w północno – zachodnim rogu parku stanęła figura Pana Jezusa Frasobliwego. Prawdopodobnie figura Matki Bożej przy bramie wjazdowej do parku została postawiona w tym samym czasie”.

03-o-Mariannie-Ostrowskiej
Fragment strony 93 z książki „Pilaszków” Barbary Milanowskiej

 

Nazwisko Ostrowscy oraz data zakupu ziemi przez hrabinę Mariannę Ostrowską pasują do daty i nazwiska wyrytych na podstawie figury. Do wyjaśnienia pozostaje kim był Teodor Ostrowski.

Córka ostatniego właściciela Pilaszkowa, pana Mieczysława Marszewskiego, Hanna Zdzitowiecka, pisarka, poetka, autorka książek dla dzieci napisała w 1946 roku wiersz pod tytułem ,,Stary dwór” zamieszczony w wyżej wymienionej książce na stronie 79, w którym wspomina też o Chrystusie  Frasobliwym.

1_04-frgm-wiersza-1946-H-Zdzitowieckiej
Fragment strony 79 z książki „Pilaszków” Barbary Milanowskiej;Fragment wiersza Hanny Zdzitowieckiej „Stary dwór”

 

O historii Pilaszkowa i rodów, które były właścicielami tej ziemi oraz wydarzeń, których świadkiem jest dwór w Pilaszkowie  można przeczytać we wspomnianej książce Pani Barbary Milanowskiej.

05-2020-09-28_181808
Okładka książki „Pilaszków” Barbary Milanowskiej

Książka jest dostępna w Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim w dziale Regionalia.

Dwór i park jeszcze istnieją, mam nadzieję, że po ustaniu pandemii zostaną ponownie udostępnione.

Figura Chrystusa Frasobliwego jest obecnie jakby niczyja, wymaga natychmiastowej opieki konserwatorskiej. Chciałbym tym opisem wzbudzić zainteresowanie społeczeństwa i władz oraz zainicjować akcję ratowania pięknego starego symbolu wiary naszych przodków a być może podczas renowacji odkrycia dzieła sztuki. 

Chrystus Frasobliwy stoi cierpliwie za barierką i z miłością patrzy na przejeżdżających nowoczesnym rondem. 

inż. Paweł Zdanowicz

Wiersz Hanny Zdzitowieckiej :Stary dwór”

06-02020-09-28_181153
Wiersz Hanny Zdzitowieckiej „Stary dwór” napisany w 1946 roku

Powiązane zdjęcia:

Ten post ma 2 komentarzy

  1. teresa

    Witam mozna było by przestawic na rondo wygladała by pieknie rondo zarosniete a figórka stoi za płotem az wstyd

    1. Adam

      Moim zdaniem też figurka stojąca poza rondem – za barierką wygląda dosyć dziwnie. Czy nie można jej przestawić w lepsze i bardziej dostępne miejsce?

Dodaj komentarz