Zapraszamy do parku położonego za budynkiem Seminarium księży pallotynów w Ołtarzewie. Znajdują się tam pięknie uformowane boskiety.  

Boskiet w Ołtarzewie

 

Słowo bosquet w języku francuskim oznacza zagajnik, grupę drzew, zarośla.

Boskiet jest jednym z elementów założenia ogrodowego w stylu francuskim.

Boskietem nazywano grupę przynajmniej pięciu drzew lub krzewów jednego gatunku.

Najczęściej były to graby, akacje żółte, berberys zwyczajny, głogi, lipy drobnolistne, leszczyny.

Drzewa i krzewy sadzono w szpalerach, wzdłuż linii labiryntu, pokoju (element kompozycji ogrodowej) lub innej figury. Często powstawały tzw. gabinety ogrodowe.

Drzewa lub krzewy przycinano tworząc ściany, ale też łuki, stożki, bramy. Czasem czekano aż korony drzew połączą się tworząc zielone sklepienia.

Boskiety dawały cień, stwarzały poczucie intymności, dzieliły ogród na różnorodne zakątki, pozwalały na zaskakiwanie użytkowników ogrodów nowymi widokami roztaczającymi się po przejściu boskietów.

 

W Ołtarzewie są to strzyżone szpalery grabów. Wijąca się wyłożona kostką ścieżka zachęca do spaceru i kontemplacji.

Najbliżej Ołtarzewa położone boskiety znajdują się w Ogrodzie Dolnym przy Zamku Królewskim w Warszawie, uroczyście otwarte 11 maja 2019 roku.

Są również utworzone z grabów a mimo działań wojennych 92 drzewa posadzone w 1937 roku przez Adolfa Ludwika Szyszko-Bohusza (1883 – 1948) – polskiego architekta i konserwatora zabytków zachowały się w 2 boskietach Ogrodu Dolnego jego projektu (2 inne boskiety wycięto w latach 40. w związku z budową ślimaka Trasy W-Z).

Powiązane zdjęcia:

Dodaj komentarz