Wirtualne Muzeum prezentowało zdjęcie uczniów szkoły pani Zofii Dobek w Ołtarzewie z 1947 roku ( udostępnione przez panią Alinę z domu Pałucha, uczennicę tej szkoły).

Inny uczeń szkoły pani Zofii Dobek (1897-1976), pochodzący z Ołtarzewa, nieżyjący już ks. profesor Witold Zdaniewicz SAC (1928-2017) naprowadził nas na ślad drugiej siostry Dobek. Posłuchajcie sami:

ks-Witold-Zdaniewicz-2014

 

 

ks. prof. Witold Zdaniewicz SAC (1928-2017), nagranie z 4 kwietnia 2014 roku)

Przedstawiamy drugą z sióstr Dobek. Miała na imię Anna lub Hanna. Pracowała w Warszawie, w Wolnej Wszechnicy Polskiej, prywatnej szkole wyższej działającej od 1918 roku i mającej status i uprawnienia uczelni wyższej. Wolna Wszechnica Polska miała cztery wydziały: Matematyczno-Przyrodniczy, Humanistyczny, Nauk Politycznych i Społecznych oraz Pedagogiczny.  Zatrudniała wielu wybitnych profesorów. W roku akademickim 1938/39 w jej murach studiowało około trzy tysiące studentów.  

Wolna Wszechnica Polska

„Początkowo szkoła mieściła się w budynku Towarzystwa Kursów Naukowych przy ul. Śniadeckich 8, od roku 1929 przeniosła się do nowo wybudowanego gmachu przy ul. Opaczewskiej 2a (obecnie ulica Banacha 2) zaprojektowanego przez Pawła Wędziagolskiego. Wzniesiono także trzy kamienice z mieszkaniami dla pracowników Wszechnicy przy ul. Grójeckiej 40a, 41 i 43.

Uczelnia prowadziła tajne nauczanie w czasie okupacji niemieckiej, jednak po wojnie jej działalność nie została wznowiona. W 1945 roku z oddziału łódzkiego powstał Uniwersytet Łódzki. Formalnie Wszechnica została rozwiązana w 1952.

Więcej przeczytasz pod linkiem.

W latach 1925 – 1939 rektorem Wolnej Wszechnicy Polskiej był profesor Teodor Vieweger. biolog, działacz społeczny, wieloletni kierownik Katedry Fizjologii Zwierząt WWP. Z jego inicjatywy w Łodzi w 1928 roku powstała filia Wolnej Wszechnicy Polskiej, której był też wykładowcą, dzieląc swój czas między Warszawę i Łódź.

Ta filia stała się placówką macierzystą dla Uniwersytetu Łódzkiego powstałego w 1945 roku. Teodora Viewegera powołano na rektora tej nowej uczelni wyższej.

Niestety 22 maja 1945 roku zginął w wypadku samochodowym pod Ożarowem Mazowieckim w drodze do Łodzi.

Anna Dobek była sekretarką profesora Teodora Mieczysława Viewegera.

Poślubił ją w 1936 roku, rok po śmierci swojej pierwszej żony Jadwigi z domu Lewandowskiej, która z kolei była jego asystentką, adiunktem Wolnej Wszechnicy Polskiej.

Teodor Vieweger (1888-1945), i jego dwie żony – Jadwiga Lewandowska-Vieweger (?-1935) i Anna Dobek-Vieweger (1897-1977)  pochowani są na Cmentarzu Powązkowskim, kwatera 284a.

Teodor Mieczysław Vieweger (1888-1945)

Teodor-Vieweger
prof. Teodor Mieczysław Vieweger (1888-1945)

Encyklopedia www.szkolnictwo.pl publikuje biogram profesora T. Viewegera, który tu przytaczamy:

Teodor Vieweger (ur. 20 sierpnia 1888 w Piotrkowie Trybunalskim, zm. 22 maja 1945 w Sochaczewie ) – polski biolog.

W 1907 ukończył gimnazjum w Warszawie. Odbył studia medyczne w uniwersytecie w Liege oraz zoologiczne w uniwersytecie w Brukseli. W 1912 otrzymał tytuł doktora nauk przyrodniczych uniwersytetu w Brukseli. Od 1920 profesor nadzwyczajny Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie. W latach 1920- 1939 zajmował stanowisko kierownika Katedry Fizjologii Zwierząt, w roku akademickim 1924 – 1925 pełnił funkcję dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, a od 1925 do 1939 rektora WWP.

W latach 1942 – 1945 wykładał na Tajnym Uniwersytecie Warszawskim oraz na Kursach Akademickich w Częstochowie.

W pracy naukowej zajmował się badaniem pierwotniaków oraz orzęsek. Prowadził badania ilościowe i jakościowe metabolizmu orzęsków w warunkach hodowlanych. Opisał mechanizm wytwarzania zapasów bezazotowych podczas przyswajania białka u zwierząt zmiennocieplnych oraz badał wpływ temperatury na przyswajanie białka u tych zwierząt.

Od 1933 członek korespondent Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Był wybitnym organizatorem: doprowadził do budowy gmachu uczelni, dzięki jego staraniom WWP została ustawą sejmową zaliczona do uczelni akademickich oraz uruchomił w 1928 Oddział w Łodzi. Po wojnie brał udział w organizowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.

Zginął w wypadku samochodowym.

W 1950 odznaczony został pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski .

Wybrane publikacje naukowe:

– Les cellules tracheales chez Hypocrite Jacobeane Linn. (1912)
– Badanie czynników rozwoju kultur Colpidium colpoda Ehrbg. (1918)
– Linje ciągłe Colpidium colpoda Ehrbg. (1918)
– L,influence de la temperature sur le metabolisme proteique des animaux poikilothermes (1925)
– Skład chemiczny węgorzy głodzonych (1928)
– O rytmie dobowym w mnożeniu się wymoczków (1936)
– Działanie surowicy zwierząt kręgowych na pierwotniaki (1937)

Jadwiga Lewandowska-Vieweger,
pierwsza żona Teodora Viewegera, zmarła 9 lutego 1935 roku

Wszechświat, pismo przyrodnicze będące organem Polskiego Towarzystawa Przyrodników im. M. Kopernika w nr 2 z roku 1935 zamieściło pożegnanie i biogram Jadwigi Lewandowskiej-Vieweger.

Wszechswiat-1935-Jadwiga-Lewandowska-Vieweger
Wszechświat nr 2 1935 rok, pożegnanie i biogram Jadwigi Lewandowskiej-Vieweger

 

Informacja o żonach Teodora Viewegera ukazała się w publikacji wydanej na 70- lecie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Pośmiertne nadanie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski w 1950 roku opublikowane w Monitorze Polskim 1950 nr 85 poz. 1021.

Świadectwo ślubu w 1912 roku Teodora Viewegera z pierwszą żoną Jadwigą Lewandowską z kościoła św. Aleksandra w Warszawie.

G L-Z

 

 

Powiązane zdjęcia:

Dodaj komentarz